Acceptere eller afvise et vagtbytte eller fridagsbytte

Du kan vælge at acceptere eller afvise en anmodning og sende anmodningen til en leder til endelig godkendelse

  1. Hvis du har en anmodning, vil klokkeikonet øverst til højre på skærmen være gul. Hvis du klikker på den, vises meddelelsen.
  2. Hvis du klikker på klokkeikonet , vises den person, som har anmodet om et bytte, og hvornår anmodningen blev sendt.
  3. Klik på Swap Requests (Anmodninger om bytte) øverst til højre på skærmen. Der vises et pop op-vindue som nedenfor. Som standard vil det vise anmodninger fra samme dag. Du kan klikke på Day Off Swaps (Fridagbytter) for at se disse typer af anmodninger. Klik på fluebenet for at acceptere eller på krydset for at afvise.
  4. Hvis anmodningen godkendes, sendes den direkte til en leder til godkendelse. Afhængigt af indstillingerne i organisationen kan godkendelsen være øjeblikkelig.
     

Published

Last updated

6
-3