Godta eller avslå et bytte av skift eller bytte av fridager

Du kan velge å godta eller avslå en forespørsel og sende forespørselen til en leder for endelig godkjenning

1.    Hvis du har en forespørsel, vil klokken øverst til høyre på skjermbildet være gul. Du får se varselet hvis du klikker på klokken.

2.    Når du klikker på klokken, får du se hvem som ba om bytte og når forespørselen ble sendt.

3.    Klikk på Forespørsler om bytte øverst til høyre på skjermbildet. Da får du opp et sprettoppvindu som det nedenfor. Standarden er at det viser forespørsler samme dag, du kan klikke på Bytte av fridager for å se disse typene forespørsler. Klikk på haken for å godkjenne, eller på krysset for å avslå.

4.    Hvis du godkjenner byttet, går forespørselen direkte til en leder for godkjenning. Godkjenningen kan være umiddelbar, avhengig av innstillingene i organisasjonen.
 

Published

26/06/2020 - 17:46

Last updated

13/09/2021 - 11:08
6
3