Importér allokeringer af ferie eller fridage

Allokeringen af feriedage importeres i datoformat.

I eksemplet nedenfor er det kun datoen og timerne, der er allokeret til denne dato.

Dette skal være i .CSV-format.

  • Klik på "System"-tandhjulet og derefter på "Campaign & Sites" (Kampagne og) i undermenuen.

  • Vælg Campaign Settings (Kampagneindstillinger) i menuen til venstre

  • Klik på knappen Edit (Rediger) ved siden af det kampagnenavn, du vil redigere

  • Klik på View Vacation Allocation Calendar (Vis kalender med allokering af fridage)

  • Angiv manuelt antallet af timer, der er allokeret for hver dag, ved at klikke på den bestemte dag

  • Du kan også klikke på knappen File Import (Filimport) øverst på skærmen og vælge importfilen

  • Filen skal blot have den dato og de timer, der er tilgængelige for hver dag

  • Du kan downloade et fileksempel her

Published

Last updated

3
-3