Microsoft Dynamics CRM-integrasjonen er en smart metode for å vise Puzzel-applikasjonen og kundedata i ett enkelt grensesnitt. Med CRM-integrasjon kan du samle forskjellige systemer – systemet som inneholder dataene, og systemet som bruker dataene – og gi agentene en enhetlig visning.       

Microsoft Dynamics CRM er integrert i Puzzel-løsningen i form av en widget. Kundeopplysningene hentes fra CRM-et og vises i fanen i agentapplikasjonen for alle innkommende anrop og chathenvendelser. Agentene kan vise, redigere og legge til kundeopplysninger uten å måtte bytte mellom applikasjoner. Et klikk på anropsfunksjonen gjør at agentene kan foreta anrop ved hjelp av anropswidgeten i agentapplikasjonen.       

Se brukerveiledningen for Microsoft Dynamics-integrasjon ved å gå til brukerveiledningsdelen i brukerstøtten vår.

Last ned produktarket her for mer informasjon:

Published

20/08/2020 - 17:26

Last updated

13/09/2021 - 09:33
4
3