Applikasjonen har en meny øverst til venstre. Menyen gir deg mulighet til å justere applikasjonens funksjonalitet og utseende. Du kan blant annet redigere profilen din, endre varslingsinnstillingene dine og redigere antall samtidige skriftlige henvendelser. Klikk på ikonet for å se alternativene.

Ny fane

Ny fane tar deg til den samme visningen som når du klikker på knappen «+» øverst til hjørne i hovedvinduet. Herfra kan du åpne en ny fane, avhengig av funksjonaliteten du trenger tilgang til.

Personlig kø

Personlig kø åpner fanen Personlig kø, og viser innholdet i den.

Innstillinger

Innstillinger åpner en innstillingsfane der du kan velge innstillinger eller endre innstillingsmenyen. Innstillingsfanen har flere undermenyer, som er forklart nedenfor.

Henvendelsesregistrering

Under Henvendelsesregistrering kan du velge om du vil at alle kategoriene skal være skjult som standard. Dette er praktisk hvis du har mange kategorier eller emner, slik at du slipper å scrolle for å finne relevante emner for hver henvendelse.

Endre brukerprofil

Under Endre brukerprofil kan du endre hovedinnstillingene for brukerkontoen din, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller passord. Vi anbefaler at du legger til e-postadressen din eller mobilnummeret ditt, slik at passordet kan gjenopprettes på en bedre og sikrere måte dersom det skulle bli behov for det. Det er ikke mulig å endre brukernavn eller numerisk ID gjennom applikasjonen

Hurtigtaster

Ved hjelp av hurtigtaster kan du aktivere/deaktivere bruk av hurtigtaster i applikasjonen. Du får en skrivebeskyttet liste over alle hurtigtaster.

Softphone

Under Softphone-alternativet kan du velge om du vil logge på med telefonnummeret ditt eller med Softphone. Hvis dette er aktivert, kan du ringe ved hjelp av anropsfunksjonaliteten i selve Puzzel-applikasjonen. Videre kan du definere hvilke enheter du vil det skal ringes på [for eksempel headset] når du mottar softphone-samtaler, og også angi en ekstra enhet [for eksempel datamaskinhøyttaler] som du vil motta anrop på. I tillegg kan du angi at du skal svare automatisk på anrop som mottas.

Skriftlige henvendelser

Under Skriftlige henvendelser kan du velge om meldingen skal sendes, eller om det skal settes inn linjeskift, når du trykker på Enter i en skriftlig samtale.

Varslinger

Under Varslinger kan du velge innstillinger for lyd, popups for anrop og chat-henvendelser.

Logg ut

Hvis du klikker på Logg ut, logges du ut av applikasjonen, og påloggingsskjermen vises.

Du logger deg ikke av køene ved å logge deg ut av applikasjonen eller ved å lukke applikasjonen, og du vil fremdeles motta henvendelser til telefonen din hvis statusen din var Ledig da du lukket applikasjonen. Dersom du ikke vil ha henvendelser på din telefon etter å ha logget deg ut av applikasjonen eller å ha lukket den, må du passe på at du logger deg av køene først.

Published

Last updated

4
-3