• I huvudmenyn går du till Önskemålshantering.

 • Som standard visas fönstret Semesterönskemål.

 • Längst upp på skärmen finns knappar som visar Semesterönskemål, Avbokade önskemål och Passbytesönskemål.

 • Klicka på en agentförfrågan. I exemplet ovan för agenten med namnet Sales1, Sales.

 • En skärm som liknar den nedan visas.

 • Högst upp i förfrågan finns Semesterrätt, Använda och Resterande timmar för agenten för både innevarande och nästkommande år.

 • Längst ned finns agentens förfrågan. I förfrågan ingår följande:

  • Datum för önskemål – datumet som förfrågan avser

  • Skift - Hur många timmar agenten ska arbeta på det begärda datumet

  • Önskade timmar – antal timmar agenten är inplanerad för arbete på det aktuella datumet

  • Tillgängliga timmar – hur många timmar som är tillgängliga just nu för det datumet.

 • Klicka på bocken eller på krysset för att godkänna eller avslå förfrågan.

 • Alla godkända ledigheter läggs till i agentens schema automatiskt.

 • Agenten får ett meddelande om godkännandet eller avslaget.

 • För att se ärenden om annullering av ledigheter klickar du på Avbokade önskemål och följer samma process. Klicka på bocken för att godkänna avbokningen eller på krysset för att avslå.

Published

06/07/2020 - 14:15

Last updated

13/09/2021 - 11:19
0
0