• I hamburgermenyen går du til FORESPØRSELSBEHANDLING.

 • Skjermbildet Godkjenning av ferie kommer opp som standard.

 • Øverst på skjermen finner du knapper som viser GODKJENNING AV FERIE, GODKJENNING AV BYTTE AV SKIFT
  og SENDTE VARSLER.

 • Klikk på en agentforespørsel. I eksemplet ovenfor gjelder den en agent kalt Sales1, Sales.

 • Du får opp et skjermbilde som ligner på det nedenfor.

 • Øverst i forespørselen finner du Rettighet, Brukt og Gjenstående timer for agenten både for inneværende og neste år.

 • Nederst finner du forespørselen som agenten har sendt. Forespørselen omfatter –
   

  • Dato – Datoen forespørselen gjelder for

  • Skift – Hvor mange timer agenten skal jobbe på den forespurte datoen

  •  – Hvor mange timer som var tilgjengelig da agenten sendte forespørselen

  • Gjeldende – Hvor mange timer som er tilgjengelig
    

 • Klikk på haken eller krysset for å godkjenne eller avslå forespørselen, og klikk deretter på FULLFØR FORESPØRSEL.

 • Godkjente ferier legges automatisk inn i tidsplanen til agenten.

 • Agenten vil motta et varsel om godkjenning eller avslag.

 • Vil du se på eventuelle forespørsler om annullering av ferie, klikker du på ANNULLERINGER og følger samme prosedyre. Velg haken for å godkjenne en annullering, og krysset for å avslå en annullering.
   

Published

06/07/2020 - 14:15

Last updated

13/09/2021 - 11:19
2
4