Det kan lagres opptil fem elementer på en dashboard-fane

 • Det er mulig å ha to dashbordfaner
 • Det er fire knapper øverst til høyre på skjermen. Legg til element, Slett fane, Ny fane og Lagre
 • Standarden er at det allerede finnes en fane
 • Hvis du vil legge til elementer, klikker du på Legg til element
 • Velg mellom Legg til diagram, Legg til statistikk eller Legg til kampanjesammendrag
  • Diagrammet viser detaljert informasjon for tidsintervaller.

  • Statistikk gjelder for en tabell og viser statistikk for tidsperioder: Daglig, Hittil i uken, Hittil i måneden

  • Kampanjesammendrag viser statusen for uker i fremtiden med hensyn til prognoser, tidsplaner og publiserte tidsplaner

 • Diagrammer og statistikk gjør det mulig å velge målingene som skal vises. Du velger data ved å klikke på diagonalpilen.

 • Elementer kan gjøres høyere eller kortere, bredere eller smalere. De kan også dras og slippes til forskjellige posisjoner.

 • Klikk på Lagre for å lagre endringer i profilen.

Published

Last updated

5
-4