Hallintapaneeli (Dashboard) -välilehteen voidaan tallentaa enintään viisi ruutua.

 • Hallintapaneeli -välilehtiä voi olla kaksi kappaletta.

 • Näytön oikeassa yläkulmassa on neljä painiketta: Add Item (Lisää kohde) , Delete Tab (Poista välilehti), New Tab (Uusi välilehti) ja Save (Tallenna).

 • Yksi välilehti on oletusarvoisesti jo valmiina.

 • Lisää ruutu napsauttamalla Add Item.

 • Valitse Add Chart (Lisää kaavio), Add Stats (Lisää tilasto) tai Add Campaign Summary (Lisää kampanjayhteenveto).

  • Kaavio on tarkoitettu yksityiskohtaisten, aikaväleittäin jaettujen tietojen esittämiseen.

  • Tilasto-vaihtoehto esittää tilastot taulukkomuodossa aikajaksoittain – päiväkohtaisesti, viikon alusta tai kuukauden alusta.

  • Kampanjayhteenveto-vaihtoehto näyttää tulevien viikkojen tilan ennusteiden, työvuorolistojen ja julkaistujen työvuorolistojen osalta.

 • Kaavioille ja tilastoille voidaan valita näytettävät mittausarvot. Valitse tiedot napsauttamalla vinonuolta.

 • Ruutujen kokoa voidaan muuttaa korkeus- ja leveyssuunnassa. Lisäksi niiden paikkaa voidaan muuttaa vetämällä ja pudottamalla.

 • Tallenna profiiliin mahdollisesti tehdyt muutokset napsauttamalla (Save).

Published

Last updated

5
-4