Etter at du har lagret en prognose inkludert eventuelle manuelle endringer som er gjort i kontaktvolum eller gjennomsnittlig behandlingstid, kan hele prognosen kopieres til andre uker.

Du kan bruke denne metoden til å lage prognoser for en lang tidsperiode raskt ved hjelp av skalafunksjonen for å gjøre masseendringer i generelle ukentlige volumer.

Hvis du vil kopiere en prognose, går du til Data > Kopier prognose. Velg ukene du vil kopiere til på sprettoppbildet, og klikk på Kopier prognose.

Published

Last updated

4
-3