Vagtrapporter i Puzzel WFM indeholder en oversigt over vagttider og aktiviteter, der er udført af hver agent. Du kan oprette en rapport baseret på en kampagne, et team eller en individuel agent. Der findes tre standardvagtrapporter som angivet nedenfor:

  • Rapport over vagttimer

  • Rapport med oversigt over vagter og aktiviteter

  • Rapport med oversigt over aktiviteter

Rapport over vagttimer

Denne rapport indeholder en detaljeret oversigt over det samlede antal timer, som hver agent har arbejdet, minus de ubetalte timer [frokostpause osv.]. Du kan også generere denne rapport for alle agenter, der er involveret i en kampagne, eller for en enkelt agent.

Rapport med oversigt over vagter og aktiviteter

Dette er en oversigtsrapport over det samlede antal timer, som en agent har arbejdet, og den tid, der er brugt på andre aktiviteter, f.eks. frokost og pauser. Den viser også antallet af eventuelle fraværsdage for hver enkelt person. Du kan også skifte knappen Aggregate (Samlet) for at generere den rapport, der udleder oversigten over hver agent over en bestemt tidsperiode.

Rapport med oversigt over aktiviteter

Dette er en oversigtsrapport over de aktiviteter, der udføres af en agent uden for opkald, f.eks. frokost eller pause. Grundlæggende er denne rapport en underkategori af ovenstående rapport.

Published

Last updated

5
-2