I overholdelsesrapporten vises overholdelsesstatistikken for hver kampagne/hvert team/hver agent.                                                                                                                             Der er fire overholdelsesrapporter til rådighed som standard i Puzzel WFM:

  • Overholdelsesrapport: Omfattende overholdelsesrapport

  • Rapport over overholdelsesaktivitet: Rapport over forskellige aktiviteter, der udføres af en agent, og deres varighed

  • Rapport over overholdelsestid: Rapport over agentens overholdelse ifølge vagttid

  • Rapport over forsinkelser i overholdelse: Rapport over agentforsinkelse ift. vagt

Overholdelsesrapport

En overholdelsesrapport oprettes ved at

1.    gå til Reporting (Rapportering) -> Adherence (Overholdelse) -> Adherence Report (Overholdelsesrapport)

2.    Klik på Report Options (Rapportindstillinger) for at få vist de felter, du kan generere rapporten over. Vælg en af de tre tilgængelige indstillinger, dvs. Campaign (Kampagne), Team eller Agent. Vælg start- og sluttidspunktet, og klik på Run Report (Kør rapport). I eksemplet på billedet nedenfor genereres der en overholdelsesrapport for alle agenter i universalteamet for den ønskede varighed.
 

  1. 3.    Du vil se den genererede overholdelsesrapport som vist på billedet nedenfor.
    Hvis du vil have en samlet rapport for hver agent over en bestemt periode, skal du skifte indstillingen Aggregate (Samlet) under skærmen med indstillinger for overholdelsesrapport [trin 2], før du klikker på Run Report (Kør rapport). Rapporten ser ud som på billedet nedenfor.
     
Forståelse af overholdelsesrapport

Nogle af de centrale parametre ud over de mest almindelige såsom dato, fornavn, efternavn, team og vagtlængde er beskrevet i tabellen nedenfor.

Rapportkolonne Beskrivelse
Tid i overholdelse Den samlede tid, agenten har brugt på at overholde sin tidsplan
OOA i alt Den samlede tid, agenten har brugt på ikke at overholde sin tidsplan
Godkendt OOA Samlet godkendt fravigelsestid, hvor en agent ikke overholder den tildelte tidsplan
Ikke-godkendt OOA Samlet ikke-godkendt tid, som en agent bruger uden for den tildelte tidsplan
Tolerance for overholdelse Den % tid, som agenten brugte under overholdelse af sin tidsplan, inklusive eventuelle tilladte tolerancer
Ren overholdelse Den % tid, som agenten brugte under overholdelse af sin tidsplan uden tolerance eller godkendt tid
Procent overholdelse Den % tid, som agenten brugte under overholdelse af sin tidsplan, inklusive eventuelle tilladte tolerancer og godkendt OOA-tid
Rapport over overholdelsesaktivitet

Med denne rapport får du en oversigt over forskellige aktiviteter, der er udført af en agent/et team/en kampagne over en bestemt periode. Hvis du skifter indstillingen Aggregate (Samlet) i rapportindstillingsvinduet, vil du kunne se alle aktiviteter for en agent og den samlede tid, der er brugt på at udføre aktiviteterne i en tidsperiode.

Rapport over overholdelsestid

Dette er en oversigtsrapport over agentens overholdelse af den tildelte tidsplan. Det giver en indikation af vagtens starttidspunkt, samlet planlagt tid, tid, hvor agenten er logget ind, samlet tid ind og ud af overholdelse, overholdelsesprocent og manglende tid [tid, som agenten var planlagt til, ift. tid, som er logget ind af agenten].

Rapport over forsinkelser i overholdelse

Dette er en oversigtsrapport over agentforsinkelse med hensyn til overholdelse af den tildelte tidsplan. Den sidste kolonne viser, hvor meget agenten kom for sent til vagten inden for en bestemt tidsperiode.

Published

26/02/2021 - 13:29

Last updated

13/09/2021 - 10:23
1
6