Puzzel Workforce Management tuottaa asiakaspalvelijoiden reaaliaikaisen seurannan tietoja, joita voidaan verrata työvuoron aikataulutukseen ja määrittää kunkin asiakaspalvelijan työajan noudattamisprosentti. Lisäksi voit luoda vuoro- ja lomaraportteja, jotka sisältävät yhteenvedon asiakaspalvelijoiden vuorojen kestosta ja tehdyistä tehtävistä sekä heidän lomatilastaan.

Tässä osassa kerrotaan, mitä seurantaa, työvuoroja ja lomia koskevia raportteja voit luoda.

Published

Last updated

5
-4