Puzzel Workforce Management tuottaa asiakaspalvelijoiden reaaliaikaisen seurannan tietoja, joita voidaan verrata työvuoron aikataulutukseen ja määrittää kunkin asiakaspalvelijan työajan noudattamisprosentti. Lisäksi voit luoda vuoro- ja lomaraportteja, jotka sisältävät yhteenvedon asiakaspalvelijoiden vuorojen kestosta ja tehdyistä tehtävistä sekä heidän lomatilastaan.

Tässä osassa kerrotaan, mitä seurantaa, työvuoroja ja lomia koskevia raportteja voit luoda.

Published

26/02/2021 - 13:23

Last updated

10/09/2021 - 12:11
5
4