Puzzel Workforce Management leverer data om agentenes overholdelse i sanntid, som kan sammenlignes med den planlagte statusen for å bestemme prosentandelen av overholdelse for hver agent. Du kan også generere skift- og ferierapporter som gir et sammendrag av skiftvarighet og aktiviteter utført av agentene samt feriestatusen deres.

Disse delene skal hjelpe deg å forstå ulike rapporter som du kan generere for overholdelse, skift og ferier

Published

Last updated

5
-4