Työvuorojen suunnittelu ja seuranta

Tässä osiossa kerrotaan erilaisista työvuorojen suunnitteluun ja seurantaan liittyvien toimenpiteiden tekemisestä. Näitä ovat mm. työvuorolistan luominen ja muokkaaminen sekä tehtävien lisääminen.

Tämän osan artikkelit on listattu vasemmalla puolella näkyvässä hakemistossa. 
 

Published

Last updated

0
-6