Seurantaraportti näyttää kunkin kampanjan/tiimin/asiakaspalvelijan seurantatilastot.   

Puzzel WFM sisältää vakiona neljä eri seurantaraporttia:

  • Seurantaraportti (Adherence Report): Kattava seurantaraportti

  • Tehtäväseurantaraportti (Adherence Activity Report): Raportti asiakaspalvelijan tekemistä tehtävistä ja niiden kestosta

  • Aikaseurantaraportti (Adherence Time Report): Raportti asiakaspalvelijan työvuoron työajan noudattamisesta

  • Myöhästymisseurantaraportti (Adherence Lateness Report): Raportti asiakaspalvelijan työvuoroista myöhästymisistä

Seurantaraportti

Luo seurantaraportti seuraavasti:

  1. Valitse to Reporting > Adherence > Adherence Report (Raportointi > Seuranta > Seurantaraportti).
  2. Napsauta Report Options (Raporttiasetukset), minkä jälkeen voit tarkastella raportin luomisessa käytettäviä asetuskenttiä. Valitse YKSI seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: Campaign (Kampanja), Team (Tiimi) tai Agent (Asiakaspalvelija). Valitse aloitus- ja lopetusaika ja napsauta Run Report (Suorita raportti). Alla olevassa kuvassa olevassa esimerkissä luodaan seurantaraportti kaikille Universal-tiimin asiakaspalvelijoille pyydetylle ajanjaksolle.
  1. Luotu seurantaraportti on esitetty alla olevassa kuvassa.

Jos haluat luoda koostetun raportin kullekin asiakaspalvelijalle tietylle ajanjaksolle, napsauta seurantaraportin asetusten (vaihe 2) vaihtopainike Aggregate (Kooste) -asentoon, ennen kuin napsautat Run Report (Suorita raportti). Tämä raportti on esitetty alla olevassa kuvassa.

Tietoja seurantaraportista

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuvaukset joistakin raportin avainparametreista (pois lukien yleisimmät parametrit, kuten päivämäärä, etunimi, sukunimi, tiimi ja vuoron pituus).

Raporttisarake Kuvaus
Time In Adherence (Työajan noudattamisaika) Kokonaisaika, jona asiakaspalvelija noudatti työvuorolistan mukaista työaikaansa
Total OOA (OAA yht.) Kokonaisaika, jona asiakaspalvelija ei noudattanut työvuorolistan mukaista työaikaansa
Authorized OOA (OAA hyv.) Kokonaisaika, jonka asiakaspalvelija saa olla poissa työvuorolistan mukaisesta työajastaan
Unauthorized OOA (OAA ei hyv.) Kokonaisaika, jonka asiakaspalvelija on ollut luvatta poissa työvuorolistan mukaisesta työajastaan
Adherence Tolerance (Työajan noudattaminen liikkumarajoineen) Aika prosentteina, jolloin asiakaspalvelija on noudattanut työvuorolistan mukaista työaikaansa, mahdolliset liikkumarajat mukaan lukien
Adherence Straight (Työajan noudattaminen suoraan) Aika prosentteina, jolloin asiakaspalvelija on noudattanut työvuorolistan mukaista työaikaansa, ilman liikkumarajoja tai hyväksyttyjä aikoja
Adherence Percentage (Työajan noudattamisprosentti) Aika prosentteina, jolloin asiakaspalvelija on noudattanut työvuorolistan mukaista työaikaansa, mahdolliset liikkumarajat ja hyväksytyt OOA-ajat mukaan lukien
Tehtäväseurantaraportti

Tämä raportti tarjoaa yhteenvedon asiakaspalvelijan/tiimin/kampanjan tekemistä tehtävistä tietyllä ajanjaksolla. Jos napsautat raportin asetusten vaihtopainikkeen Aggregate (Kooste) -asentoon, saat raporttiin nähtäväksi kaikki yhden asiakaspalvelijan tehtävät ja niiden tekemiseen käytetyn kokonaisajan tietyllä ajanjaksolla.

Aikaseurantaraportti

Tämä on yhteenvetoraportti siitä, miten asiakaspalvelija noudattaa työvuorolistan mukaista työaikaansa. Raportissa esitetään työvuoron alkamisaika, vuoron määritetty kokonaisaika, asiakaspalvelijan sisäänkirjautumisaika, kokonaisaika, jona asiakaspalvelija noudatti / ei noudattanut työvuorolistan mukaista työaikaansa, työajan noudattamisprosentti sekä puuttuva aika (asiakaspalvelijan työvuorolistan mukainen työaika verrattuna aikaan, jonka asiakaspalvelija on ollut sisäänkirjautuneena).

Myöhästymisseurantaraportti

Tämä on yhteenvetoraportti siitä, kuinka paljon asiakaspalvelija on ollut myöhässä työvuorolistan mukaisista työvuoroistaan. Viimeisessä sarakkeessa on aika, jonka asiakaspalvelija on myöhästynyt vuoroistaan tiettynä ajanjaksona.

Published

Last updated

1
-6