Järjestelmä laskee työajan noudattamistuloksen kolmella eri tavalla. Näin kaikille asiakaspalvelukeskuksessa työskenteleville löytyy käyttökelpoinen tulos.

Straight (Suora) – Ei sisällä mitään liikkumarajoja tai hyväksyntiä. Tämä tulos soveltuu parhaiten työvuorojen laatijoille tai hallintatiedoille.

Tolerance (Liikkumaraja) – – Sisältää järjestelmään mahdollisesti määritetyt liikkumarajat. Tämä tulos soveltuu parhaiten hallinnolle.

Score (Tulos) –Tämä vaihtoehto sisältää kaiken hyväksytyn ajan sekä mahdolliset määritetyt liikkumarajat. Tämä tulos soveltuu parhaiten asiakaspalvelijoille ja tiimipäälliköille.

Published

Last updated

1
-4