Tehtävien lisääminen tehtäväkalenteria käyttämällä

Tehtäväkalenteri

Tehtäväkalenterista (Activity Calendar) voidaan katsoa nopeasti halutun asiakaspalvelijan minkä tahansa päivän tehtävät.

  1. Napsauta ensin ylävalikossa Schedule (Työvuorolista) ja sitten vasemmassa valikossa Activity Calendar (Tehtäväkalenteri).
  2. Valitse haluamasi kampanja avattavasta luettelosta.
  3. Valitse tarkasteltava päivä.

Katso alla oleva esimerkki.

  1. Kun haluat palata takaisin kalenterinäkymään, napsauta ylhäällä päivän vieressä olevaa mustaa nuolta.

Uudet tehtävät

Uusia tehtäviä voidaan lisätä massalisäyksenä valitsemalla yksittäisiä asiakaspalvelijoita, kokonaisia tiimejä tai näiden yhdistelmiä.

Tämä toiminto ei ole kampanjakohtainen.

  1. Napsauta ensin ylävalikossa Työvuorolista  (Schedule) ja sitten vasemmassa valikossa Uusi tehtävä (New Activity).
  2. Valitse päivä, jolloin tehtävä tehdään, ja valitse tehtävän tyyppi avattavasta luettelosta.
  3. Valitse, tallennetaanko tehtävä erillisenä tehtävänä kullekin asiakaspalvelijalle vai ryhmävarauksena kaikille osoitetuille asiakaspalvelijoille (esim. tiimin kokous).
  4. Syötä tehtävän aloitusaika ja kesto.
  5. Valitse yksittäiset asiakaspalvelijat ja/tai tiimit, joita tehtävä koskee.
  6. Napsauta Assign Activities (Osoita tehtävät).

Published

Last updated

0
-4