Kategorier kan brukes for å merke eller organisere saker ved en eller flere valg under  egne faner.

For eksempel:-

Spørretype: Generell, Salg, Support eller Klager

Kategorier kan legges til og redigere ved å gå til: Innstillinger->Saksattributter->Kategorier.

Velg " + Ny kategori " for å lage en ny kategori, eller velg rediger knappen for den kategori du vil endre eller oppdatere.

Gi kategorien et navn og spesifiser kategoriene valgene for hver kategori. Du kan legge til så mange kategorier du vil ved å velge «+ Legg til kategorivalg» knappen.

"Tillat manuell oppføring" gir mulighet for å sette en kategori uten at det finnes noen valg. Dette vil normalt brukes når informasjonen som skal lagres er unik, for eksempel en fakturareferanse. Dette er såkalte Fritekst kategorier og fungerer på samme måte.

Velg "Lagre" for å legge til kategori eller endre eksisterende.

Når en kategori er opprettet, kan den skjules for teamene hvis den ikke er relevant, eller angi å være en nødvendig kategori for å løse en sak ved å sette den som et «Tving kategorivalg til løst». Dette finner du under Teaminnstillinger-siden når du redigerer et team.

For eksempel: Kategorier som er relevant for Salg kan skjules for Support Team og Support relevante kategorier kan settes som “Tving kategorivalg til løst” for å sikre at saker for Support har de nødvendige informasjonene før saken løses.

Kategorier kan settes på en sak fra Attributt delen på saken når denne er framme. Velg det relevnte kategorivalget under Kategorier og velg Lagre for å legge til og oppdatere saksattributtene.

Et filter kan legges på for å Inkludere/Ekskludere spesifikke kategorier i rapporter. Hvert valg må velges separat for å rapportere på en hel kategori.

Saker kan søkes etter basert på kategori og valg som er lagt på fra Saker på hovedlinjen. Vel «Kategori» fanen ved siden av «Saksattributter» for å vise valgene for søk under Kategorier.

Et rødt «!» ikon vises på Kategori-fanen når det har blitt søkt i kategorier selv om man går tilbake til «Saksattributter» fanen.

Published

Last updated

4
-3