Som administrator kan du legge til sluttbrukere eller kunder, agenter og administratorer i Puzzel Ticketing, tildele agenter til team, definere roller i team, promotere dem til å være administratorer, og opprette andre administratorkontoer.

Published

Last updated

1
-2