Når du er logget inn på agentportalen, klikker du på hamburgerikonet øverst til venstre på skjermbildet og velger ’Ferie’.

1.    Du får se et skjermbilde som viser ferietildelingene for inneværende og neste år.                                                                                       Rettighet = Hvor mange timer du er tildelt for året.                
Brukt = Hvor mange timer du allerede har planlagt eller brukt.                                                                                                                                           Resterende = Hvor mange flere timer du kan ta i løpet av året.                                                                      
2.    Det er også en annen del under Venter på godkjenning som viser lignende informasjon for utestående forespørsler som ennå ikke har blitt godkjent eller avslått.

3.    Hvis du vil be om fritid, klikker du på Søke om ferie og velger året for forespørselen etterfulgt av måneden. Da får du opp en kalendervisning som den nedenfor.

4.    Det finnes en forklaring som viser statusen for hver dag i visningen.

5.    Hvis du vil be om fridager, klikker du på datoene du ønsker som ferie. Hver dag blir lilla når du velger den, og vises under Valgte datoer sammen med hvor mange timer som er tilgjengelig for øyeblikket. Dette skal være en god indikator på hvor sannsynlig det er at forespørselen din vil bli godtatt.

6.    Klikk på Send forespørsel

7.    Godkjenningen kan være umiddelbar, avhengig av innstillingene i organisasjonen. Du får et varsel via den gule klokken i menyen øverst til høyre på skjermbildet.
 
 

Published

Last updated

5
-2