Be om et bytte av skift eller bytte av fridager

Bytter kan gjelde enten for samme dag eller for bytte av fridager. Alle bytter må ha like mange betalte arbeidstimer.

1.    Når du er logget inn på planleggingsbildet på agentportalen og bytte av skift er aktivert, vil du se ordet 'Bytt' til høyre på skjermbildet. Klikk på Bytt

2.    Systemet kvalifiserer automatisk andre medarbeidere som du kan bytte med, basert på skillsene dine og timene du jobber. Det er to knapper du kan bruke hvis du vil be om bytte samme dag. Hvis du vil fullføre byttet av fridag, får du se et sprettoppvindu som vist nedenfor.

3.    Klikk på Forespørsel-knappen for agenten du ønsker å bytte med. Det blir vist en kort melding ' Forespørsel om bytte av skift' øverst til høyre på skjermbildet.

4.    For dagen du ba om, vil det nå stå ’Vis’ i stedet for ’Bytt’. Du kan klikke på dette for å se statusen for forespørselen. Du kan også avbryte forespørselen.
 
 

Published

Last updated

7
-1