Een forecast maken met de wizard

Wanneer u een week zonder forecast in het rood selecteert, verschijnt het onderstaande scherm.

Stap 1 - Instantie details

 

 • Voer een naam in voor de forecast Name. Indien u misschien meerdere forecasts voor dezelfde week maakt, kunt u een versienaam gebruiken, zoals V1.
 • De-selecteer wachtrijen uit het veld Maak forecast voor de volgende wachtrijen: als u wachtrijen in de forecast wilt uitsluiten. Standaard worden alle aan de campagne gekoppelde wachtrijen geselecteerd.
 • Klik op Stap 2 Doel Week(en) wanneer u klaar bent.

Stap 2 – Doelweken

 • De week die reeds gekozen is, wordt Blauw
 • Andere weken kunnen worden gekozen als dezelfde forecast voor meerdere weken moet worden gemaakt. Alle andere geselecteerde weken worden rechts op het scherm vermeld en worden blauw in de kalenderweergave.
 • Klik op Stap 3 Bron Week(en) wanneer u klaar bent.

Stap 3 – Bronweken

 

 • Kies het jaar en de maand uit de drop down boxes om de historische gegevens te vinden die in de forecast gebruikt moeten worden.
 • Weken met historische gegevens zullen groen verschijnen, er zal ook een samenvatting zijn van het Contactvolume en de AHT voor de week, rechts van de kalender.
 • Geselecteerde weken worden blauw en kunnen zo nodig gedeselecteerd worden.
 • De geselecteerde weken staan helemaal rechts op het scherm.
 • Historische weken kunnen gewogen worden om met bepaalde weken meer rekening te houden dan met andere.
 • Weging - Als er voor een week een was 4toegevoegd, zou het systeem dezelfde weektijden gebruiken4, de waarden worden NIET vermenigvuldigd met 4.

 

Wanneer de configuratie voltooid is, klikt u op Forecast maken rechts onderaan op het scherm.

Published

26/06/2020 - 15:36

Last updated

17/02/2022 - 14:33
3
4