Puzzels Performance Management er et enkelt å bruke og fullt integrert verktøy som lar deg definere mål, måle og visualisere ytelsen til agenter, brukergrupper, køer og kanaler mot oppsatte mål. For å sikre at bedriftens mål blir nådd, kan ledere bruke vår Performance Management-modul for å spore fremgangen til arbeidsstokken deres og gi effektiv støtte og coaching der det er nødvendig. De kan lage et ubegrenset antall ytelses-KPI-er som er spesifikke for brukergrupper, køer og kanaler. Videre kan flere mål tildeles ansatte med planlagte ikrafttredelsesdatoer.

Visualisering av ytelse er i hovedsak prestasjonene til individene mot de fastsatte målene. Trender kan også måles ved å sammenligne den nåværende perioden med den forrige som hjelper til med å måle fremgangen."

For mer informasjon, les vårt brukerveiledningsmateriale her .

Last ned produktarket for Performance Management her:

 

Published

Last updated

4
-2