Puzzels Performance Management är ett enkelt att använda och helt integrerat verktyg som låter dig definiera mål, mäta och visualisera prestandan hos agenter, användargrupper, köer och kanaler mot uppsatta mål. För att säkerställa att företagets mål uppnås framgångsrikt kan chefer använda vår Performance Management-modul för att spåra framstegen för sin personalstyrka och ge effektivt stöd och coachning där det behövs. De kan skapa ett obegränsat antal prestanda-KPI:er som är specifika för användargrupper, köer och kanaler. Dessutom kan flera mål tilldelas anställda med schemalagda ikraftträdandedatum.

Visualisering av prestation är i huvudsak individens prestationer mot de uppsatta målen. Trender kan också mätas genom att jämföra den aktuella perioden med den föregående som hjälper till att mäta framstegen."

För mer information, läs vårt användarhandledningsmaterial här .

Ladda ner produktbladet för Performance Management här:

 

Published

Last updated

4
-2