Historiske oplysninger skal importeres sammen med dato og klokkeslæt i 15 minutters intervaller. 

Der kan importeres op til et år.   

Data kan importeres på en af to måder (se eksemplet nedenfor):

  • Klokkeslæt og dato adskilt

  • Klokkeslæt og dato 

kombineret Kun én af disse kan bruges.       

Filen skal være en tekstfil (eksempel på e-mail: support@u-wfm.com).

1.    Klik på "Forecasting" (Prognoser) i den øverste menu og derefter på "Import Call Logs" (Importér opkaldslogs) i menuen til venstre.

2.    Vælg kampagnen på rullelisten.

3.    Vælg Yes (Ja) eller No (Nej) (standard = Nej) for at angive, om dataene er i en anden tidszone end kampagnen.

4.    Hvis du kun importerer én kø, skal du vælge den på rullelisten. Hvis du importerer flere køer til en enkelt kampagne, skal du laese som "Defined in File" (Defineret i fil).

5.    Klik på "Choose file" (Vælg fil) Naviger til den fil, der skal uploades, og klik på "Open" (Åbn).

6.    Vælg afgrænser. I Excel er afgrænseren i dette tilfælde Tab.  Klik på "Try settings" (Prøv indstillinger).

7.    Hvis filen er indstillet korrekt, vises et eksempel.

8.    Klik på "My columns are correct" (Mine kolonner er korrekte).

9.    Vælg derefter, om den uploadede fil har kombinerede eller separate dato/klokkeslæt-felter.

10.    Vælg de korrekte overskrifter på rullelisterne, og sørg for, at der vælges det korrekte dato- og klokkeslætformat. Se nedenstående eksempel.

11.    Klik på "Attempt Import" (Forsøg import).

12.    Hvis det lykkes, vises meddelelsen "Import Success" (Import fuldført).

Published

Last updated

2
-5