Historisk informasjon må importeres sammen med dato og klokkeslett i intervaller på 15 minutter.

Du kan importere opptil ett år.

Du kan importere data på to ulike måter (se eksempel nedenfor):

 • Klokkeslett og dato adskilt
 • Klokkeslett og dato kombinert Du kan bare bruke én av disse.

Filen må være en tekstfil (for eksempel e-post: support@u-wfm.com).

 

 1. Klikk på 'Prognoser' i den øverste menyen, og deretter på 'Importer samtalelogger' i venstremenyen.
 2. Velg kampanjen fra rullegardinlisten.
 3. Velg Ja eller Nei (standard = nei) for å angi om dataene er i en annen tidssone enn kampanjen.
 4. Hvis du bare importerer én kø, velger du den fra rullegardinlisten. Hvis du importerer flere køer til én enkelt kampanje, leaser du som ’Definert i fil.
 5. Klikk på ‘Velg fil’ Naviger til filen som skal lastes opp og klikk på  Å ‘  pne’.
 6. Velg skilletegn, i dette tilfellet fra excel er skilletegnet fane. Klikk på ’Prø vinnstillinger’.
 7. Hvis filen er satt opp på riktig måte, blir det vist et eksempel.
 8. Klikk på ’Kolonnene mine er riktige’.
 9. Deretter velger du om den opplastede filen har kombinerte eller separate dato- og klokkeslettfelt.
 10. Velg de riktige overskriftene fra rullegardinboksene, og kontroller at det er valgt riktig format for dato og klokkeslett. Se eksemplet nedenfor.
 11. Klikk på 'Forsøk å importere'
 12. Hvis importen var vellykket, blir meldingen 'Vellykket import' vist

 

Published

Last updated

2
-5