Historiatiedot on tuotava päivämäärä ja kellonaika rinnakkain 15 minuutin aikavälein. 

Kerralla voidaan tuoda enintään yhden vuoden tiedot. 

Tiedot voidaan tuoda kahdella eri tavalla (katso alla oleva esimerkki):

 • kellonaika ja päivämäärä erotettuna
 • kellonaika ja päivämäärä 

yhdistettynä. Tuonnissa on käytettävä vain toista näistä tavoista.     

Tiedoston on oltava tekstitiedosto (jos haluat esimerkkitiedoston, kirjoita osoitteeseen: support@u-wfm.com).

 1. Napsauta ensin ylävalikossa Forecasting (Ennusteet) ja sitten vasemmassa valikossa Import Call Logs (Tuo puhelulokit)
 2. Valitse kampanja avattavasta luettelosta.
 3. Valitse Yes (Kyllä) tai No (Ei) (oletus = ei) sen mukaan, ovatko tiedot eri aikavyöhykkeeltä kuin kampanja.
 4. Jos tuot vain yhden jonon, valitse se avattavasta luettelosta, ja jos tuot useita jonoja yhteen kampanjaan, käytä vaihtoehtoa Defined in File (Määritetty tiedostossa)..
 5. Napsauta Choose File (Valitse tiedosto), navigoi ladattavaan tiedostoon ja napsauta Open (Avaa).
 6. Valitse erotin; tässä tapauksessa erotin on Excelin mukaan Tab (Sarkain).  Napsauta Try Settings (Kokeile asetuksia).
 7. Jos tiedoston asetukset on määritetty oikein, näyttöön tulee esimerkki.
 8. Napsauta My columns are correct (Sarakkeet ovat oikein).
 9. Valitse sitten, onko ladattavan tiedoston päivämäärä- ja kellonaika-kentät combined (yhdessä) vai separate (erikseen) .
 10.  Valitse oikeat otsikot avattavista luetteloruuduista ja varmista, että valitut päivämäärän ja kellonajan muodot ovat oikeat. Katso alla oleva esimerkki.
 11. Napsauta Attempt Import (Yritä tuontia).
 12. Jos tuonti onnistui, näyttöön tulee viesti Import Success (Tuonti onnistui).
   

Published

Last updated

2
-6