API-käyttö antaa asiakaspalvelijan käyttöön lähes kaikki asiakaspalvelujärjestelmän toiminnot, joiden avulla organisaatiot voivat integroida toimintonsa CRM- ja ohjelmistoratkaisuihinsa. Tämän palvelun avulla yritys voi kehittää omia sovelluksiaan Puzzel-alustalla.         

Asiakaspalvelujärjestelmän tärkeimmät toiminnot voidaan integroida organisaation ratkaisuihin, CRM-järjestelmiin, Helpdesk-sovelluksiin sekä mobiili- ja ERP-sovelluksiin. Tämä toteutetaan lisäämällä asiakaspalvelujärjestelmän toimintoja muiden kuin Puzzel-järjestelmien painikkeisiin ja valikoihin, jotta asiakaspalvelijan ei tarvitse siirtyä käyttöliittymästä toiseen hoitaessaan toistuvia työtehtäviään. 

Puzzel konfiguroi ratkaisun, jonka jälkeen API-käyttöä voi käyttää REST-toimintojen avulla. Lisäksi Puzzel antaa käyttöön tarvittavat online-materiaalit, joiden avulla on helppo määrittää tarvittavat asetukset. Integrointi edellyttää jonkin verran kokemusta REST/JSON-standardeista sekä ohjelmasta ja sovelluksesta. Puzzel auttaa integrointiprosessissa mielellään.

Lisätietoja Puzzel API: sta on API-dokumentaatio- osassa.

Published

Last updated

2
-3