API-åtkomst ger en gateway till nästan alla agentfunktioner i Agentapplikationen, vilket gör att organisationer kan integrera applikationens funktioner i sina CRM- och programvarulösningar. Den här tjänsten gör att företaget kan utveckla sina egna applikationer med hjälp av Puzzel-plattformen.

Viktiga funktioner i Agentapplikationen kan integreras i organisationens lösningar, CRM-system, Helpdesk-applikationer, mobila och ERP-applikationer. Detta kan göras genom att man lägger till Agentapplikationsfunktioner bakom knapparna och menyerna i system som inte är utvecklade av Puzzel, så att agenten inte behöver växla mellan olika gränssnitt för att utföra sina vanligaste uppgifter.

Puzzel ger åtkomst genom att installera lösningen, och API-åtkomst är därefter tillgängligt via en uppsättning REST-operationer. Puzzel ger även åtkomst till nödvändig online-dokumentation, vilket gör det lättare att konfigurera alla inställningar. Trots detta behöver du ha viss kunskap om REST/JSON och programmet/appen för att kunna göra integrationen. Puzzel kan även hjälpa till med integrationsprocessen.

Mer information om Puzzel API finns i avsnittet om API-dokumentation.

Published

Last updated

2
-3