API Access gir en gateway til nesten alle agentfunksjoner i agentapplikasjonen, slik at organisasjoner kan integrere funksjonene sine i CRM- og programvareløsningene sine. Med denne tjenesten kan virksomheten utvikle sine egne applikasjoner ved hjelp av Puzzel-plattformen.   

Viktige funksjoner i agentapplikasjonen kan integreres i organisasjonens løsninger, CRM-systemer, brukerstøtteapplikasjoner, mobilapplikasjoner og ERP-applikasjoner. Dette kan gjøres ved å legge til funksjoner fra agentapplikasjonen bak knappene og menyene i ikke-Puzzel-systemer, slik at agenten ikke trenger å bytte mellom forskjellige grensesnitt for å utføre sine vanligste oppgaver.       

Puzzel gir tilgang ved å sette opp løsningen, hvoretter API Access er tilgjengelig via et sett med REST-operasjoner. Puzzel gir også tilgang til nødvendig elektronisk dokumentasjon, noe som gjør det enkelt å konfigurere alle innstillinger. Likevel må du ha litt kunnskap om REST/JSON og programmet/appen for å kunne foreta integrasjonen. Puzzel kan også hjelpe til med integrasjonsprosessen.

For mer informasjon om Puzzel API, se API-dokumentasjon .

Published

03/11/2020 - 14:19

Last updated

13/09/2021 - 09:34
2
3