• Näyttö on jaettu kahden kaavion kesken: puhelujen määrä (ylhäällä) ja keskimääräinen käsittelyaika (AHT alhaalla). 

  • Ennustettu puhelujen määrä on ilmaistu yhtenäisellä sinisellä viivalla.

  • Ennustettu AHT on ilmaistu yhtenäisellä punaisella viivalla.

  • Moniväriset pisteviivat näyttävät ennusteen laadinnassa käytetyt historiatiedot.

  • Siirrä jompaakumpaa ennusteviivaa vetämällä ja pudottamalla, kun haluat muokata valitun päivän ennustetta.

  • Vaihda päivä napsauttamalla päivää näytön oikeassa yläkulmassa.

  • Kun näytön oikeasta yläkulmasta valitaan All (Kaikki), näyttöön tulee kunkin päivän koostetut tiedot. Päiväkohtaisia tietoja voidaan myös käsitellä vetämällä.

  • Voit skaalata ennustetta napsauttamalla Muokkaa-kuvakkeita joko Day (Päivä)- tai Interval (Aikaväli) -näkymissä. Kaikki uudet arvot jaetaan ennustemallin alueelle suhteessa alkuperäisiin arvoihin.

  • Ennusteeseen tehdyt muutokset päivittävät automaattisesti FTE-vaatimukset.

  • Jos jonoja on enemmän kuin yksi, FTE-vaatimuksissa näkyy pienempi ja suurempi arvo. Pienempi arvo = kaikki asiakaspalvelijat voivat vastata kaikkiin puheluihin; suurempi arvo = kummankin jonon vaatimukset yhteen laskettuna.

Published

Last updated

3
-4