I samarbeid med PCI Pal gjør Puzzel det mulig for bedriften din å ta imot sikre tastaturbetalinger via telefon. Agenter kan nå behandle kreditt-/debetkortbetalinger uten å se eller høre de sensitive kortdetaljene, mens de fortsatt er i samtale med kunden. Dette gjør at du kan holde kontaktsenteret utenfor virkeområdet til PCI DSS ved å holde sensitive kortdata utenfor miljøet ditt.         

PCI Pals telefonbetalingsplattform fanger DTMF-tonen fra kundens telefon og maskerer den, slik at den sensitive betalingsinformasjonen ikke når agenten. Når det trengs telefonbetaling, starter agenten en økt som omdirigerer lyden gjennom PCI Pals sikre plattform. Kortopplysningene kunden taster inn, blir deretter fanget opp av PCI Pal og behandlet gjennom en betalingsgateway.       

Ved å bruke denne funksjonen beveger du deg bort fra å håndtere sensitive data i kontaktsentermiljøet – slik at kontaktsentermiljøet ikke lenger omfattes av PCI DSS – samtidig som du gir kunden best mulig service.

Published

Last updated

0
-4