Rammeverket for bot / virtuell assistent leveres av Puzzels partner Boost.ai. Den er integrert i Puzzel kontaktsenter gjennom modulen Bot Gateway. Det er tre forskjellige pakker – og tre prisnivåer:

Dette får du Start Standard Bedrift
Intensjonspakker 

 

Generelle spørsmål og intern support Generelle spørsmål og intern support Forhåndstrent med domenekunnskap*
Direktemeldingskanaler Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Språkstøtte Engelsk + 1 Ubegrenset Ubegrenset
Elektronisk sertifisering x x x
Automatisk semantisk forståelse (ASU) x x x
Revisjonslogg   x x
Funksjonalitet for flere agenter   x x
Lagdelt tilgang   x x
Testmiljø for kvalitetssikring   x x
Virtuelt privat skymiljø   x x
Lokal vertsfunksjonalitet**     x
Sikkerhets-API (operasjonssenter)     x
Døgnkontinuerlig kritisk support     x

*Tilgjengelig for bank, forsikring, telekom.
**Ekstra kostnad for oppsett og vedlikehold

Det er en månedlig abonnementsavgift for denne tjenesten, i tillegg til en pris per samtale.

Published

12/11/2020 - 12:55

Last updated

13/09/2021 - 09:33
3
3