Mange organisasjoner sliter med å administrere og forbedre ansattes ytelse i kundeserviceavdelingene. Med en mengde systemer og data i kontaktsentre, backofficesystemer og avdelinger, er det enkelt for ledere å drukne i data, selv når det kanskje er svært lite av dataene som er direkte nyttig.   

Verint Performance Management (PM) kan fange opp og aggregere data på tvers av systemer og samtidig gi ett enkelt standardisert rammeverk for effektiv sporing, administrasjon og forbedring av ytelse på individ-, team- og organisasjonsnivå. Performance Management lar seg integrere med alle andre Puzzel WFO-løsninger for å gi en komplett løsning for ytelsesstyring for kontaktsenteret.   

Verint PM omfatter som standard: 

  •  målstyring                                                         
  •  ytelsesplaner                                                       
  •  coaching                                                              
  •  e-læring

Last ned produktarket til Verint Performance Management her:

Published

Last updated

1
-4