Denne funksjonen gjør det mulig for agenter å svare på SMS-henvendelser som er satt i kø og distribuert til dem, sammen med henvendelser fra andre kanaler. Administratoren kan konfigurere SMS-kilden i administrasjonsportalen slik at agentene kan motta og svare på SMS-henvendelser fra agentapplikasjonen gjennom widgeten for sosiale medier. Når interaksjonen er initiert av kunden, bruker denne funksjonen Puzzels samtaleplattform til den etterfølgende kommunikasjonen, som ligner på en webchat. Brukeren vil imidlertid fortsatt motta svaret i form av en SMS.

Send SMS fra Puzzel [SMS-gateway]

Puzzels SMS-gateway er et grensesnitt for sending og mottak av tekstmeldinger over internett. Dette betyr at selskapet ditt enkelt kan integrere SMS-løsninger med sine egne systemer ved hjelp av en SMS-gateway. Puzzel lar seg integrere direkte med operatører og med flere kanaler for distribusjon av tekstmeldinger til mottakere over hele verden.
Puzzels SMS-gateway lar deg sende og motta SMS via forskjellige protokoller:

  •  SOAP
  •  REST / HTTP(S) POST med JSON, XML eller skjemadata
  •  HTTP(S) GET
  •  SMTP (e-post)
  •  SMPP
  •  TCP-socket/XML

De fleste av disse grensesnittene lar deg sende én eller flere meldinger samtidig med forskjellige mottakere, innhold og priser.

Offisiell API-dokumentasjon for Puzzels SMS-gateway er tilgjengelig på https://github.com/PuzzelSolutions/SMS.

Last ned produktark for SMS-kanal her:

Published

Last updated

4
-4