Geplande taak configureren om als subtabblad te verschijnen

Om te configureren welke URL's binnen een subtabblad moeten worden geopend, moet u inloggen op de beheerdersportal en vervolgens navigeren naar Widget -> Widgetconfiguratie en vervolgens de accordeon met de naam Geplande taak uitvouwen. De eigenschap " Open geplande taken met https:// URL's in hetzelfde tabblad " moet worden ingesteld op Aan en de gewenste URL's moeten worden toegevoegd aan de "Filter geplande taken op URL's die beginnen met... (door komma's gescheiden)" . Er kunnen meerdere URL's worden toegevoegd, gescheiden door (,) komma's.

Published

Last updated

0
-4