Geplande taak configureren om als subtabblad te verschijnen

Om te configureren welke URL's binnen een subtabblad moeten worden geopend, moet u inloggen op de beheerdersportal en vervolgens navigeren naar Widget -> Widgetconfiguratie en vervolgens de accordeon met de naam Geplande taak uitvouwen. De eigenschap " Open geplande taken met https:// URL's in hetzelfde tabblad " moet worden ingesteld op Aan en de gewenste URL's moeten worden toegevoegd aan de "Filter geplande taken op URL's die beginnen met... (door komma's gescheiden)" . Er kunnen meerdere URL's worden toegevoegd, gescheiden door (,) komma's.

Published

12/01/2022 - 09:41

Last updated

17/02/2022 - 14:31
0
2