Dit gedeelte van het beheerportaal biedt twee belangrijke functies:

 1. In- of uitschakelen van de zichtbaarheid van een specifieke widget voor de huidige klant
 2. Toevoegen of bewerken van widget- eigenschappen en widgets.

Het tabblad “menu” ziet er als volgt uit:

Een nieuwe widget toevoegen

Om een nieuwe widget in de lijst toe te voegen, drukt u op “Widget toevoegen”.

Dit zal u vragen de volgende velden in te vullen:

 1. Naam dit is de naam van de widget
 2. Titel hiermee kunt u een titel invoeren, gekoppeld aan de widget, die een beetje meer beschrijvend kan zijn
 3. URL dit is de URL, waarnaar het iFrame zal verwijzen

Zodra deze waarden zijn ingevoerd, kunt u op de knop “Widget toevoegen” in de pop-up drukken en de instellingen afronden.

Eigenschappen toevoegen aan een widget

Zodra een widget is aangemaakt en toegevoegd aan de lijst, kunt u er eigenschappen aan toevoegen. Deze eigenschappen zullen dan deel uitmaken van de sectie “Widgetinstellingen” voor deze widget, die dan ingesteld of opnieuw ingesteld kan worden en uiteindelijk deel wordt van de gegevens van de widgetinstellingen. Deze zijn beschikbaar voor de widget op de klantbrowser. Een ingestelde widget-eigenschap ziet er als volgt uit:

Om een nieuwe widget-eigenschap toe te voegen, drukt u op de knop “widget-eigenschap toevoegen”. Dit zal een pop-up-formulier oproepen, die de volgende waarden bevat:

 1. Sleutel dit is de waarde van de tekenreeks die verbonden is met een sleutel voor deze widget. Er zijn geen beperkingen aan wat men kan invoeren.
 2. Standaardwaarde dit is de standaardwaarde voor de sleutel. Als later geen andere waarde wordt ingesteld, zal de sleutel deze waarde hebben
 3. Type dit is het type van de eigenschap die wordt toegevoegd. De beschikbare waarden zijn:
  1. String dit is een standaard string, die een willekeurige string van numerieke of tekstwaarden kan aannemen
  2. Dropdown dit presenteert een drop-down menu met opties om uit te kiezen. Nuttig voor situaties waarin een set van elkaar uitsluitende opties moet worden gepresenteerd
  3. Wachtwoord dit is een waarde, die een wachtwoordveld voorstelt. Dit is initieel gemaskeerd, maar een beheerder kan later een andere waarde instellen in de sectie “Widgetinstellingen”.
  4. Boolean dit creëert een checkbox, dat net als een Boolean veld aangevinkt of uitgevinkt kan worden
  5. Integer dit creëert een numeriek invoerveld, dat alleen getallen accepteert

Published

17/08/2020 - 14:49

Last updated

17/02/2022 - 14:32
0
2