Om du är administratör eller övervakningsanvändare, gå in på https://admin.puzzel.com och ange ditt kundnummer, användarnamn och lösenord.

Om fel lösenord anges fyra gånger i rad, spärras användarkontot. Användaren kan öppna kontot igen genom att beställa ett engångslösenord (som skickas i ett e-postmeddelande/sms) och ange ett nytt lösenord.     

Om tvåfaktorautentisering har konfigurerats för en användare, får användaren en kod i ett sms eller e-postmeddelande efter att rätt lösenord har angetts. Tvåfaktorsautentisering stöds endast i admin.puzzel.com, agent.puzzel.com och i Puzzel-appen.

Om du har glömt ditt lösenord eller om det har gått ut, kan du skapa ett nytt lösenord genom att klicka på Forgot password/Need new password-länken. När du har klickat på länken skickas du vidare till en ny sida där du blir ombedd att ange din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer för att beställa ett nytt (engångs)lösenord.

Om den angivna e-postadressen eller mobilnumret har registrerats i användarkontot, skickar Puzzel ett engångslösenord i ett e-postmeddelande/sms och länkar dig vidare till en ny sida där du kan använda engångslösenordet för att skapa ett nytt, permanent lösenord.

Ett engångslösenord är endast giltigt i 10 minuter. När ett felaktigt engångslösenord anges 4 gånger är det inte längre giltigt.                                                                                                                                  
Om du inte får engångslösenordet via sms inom kort efter beställningen, kan du beställa ett nytt engångslösenord. Om du har angett din e-postadress och inte hittar e-postmeddelandet med engångslösenordet i inkorgen, kolla i skräppostmappen.   

Det nya lösenordet måste innehålla minst 6 tecken och en bokstav och en siffra (såvida inte Starkt lösenord har konfigurerats).

Enkel inloggning till Puzzels agentapplikation med Azure

Om företagets användare har Microsoft Azure-konton kan användarna logga in på Puzzels agentapplikation utan att ange Puzzels kundnummer, användarnamn och lösenord.
Innan användare kan använda en sådan enkel inloggning till Puzzels agentapplikation;

  1. måste Azure måste läggas till som en ”extern autentiseringsleverantör” på sidan Users – Products under Sign in to Puzzel.
  2. Du måste ladda upp en fil med agenternas Puzzel-user_id och motsvarande Azure-ID, som (vanligtvis) är användarens e-postadress.

En Puzzel-användare med ett definierat Azure-ID (external_id i Puzzel) kan använda https://agent.puzzel.com?connection=azure för att logga in på Puzzels agentapplikation utan att ange Puzzels användarnamn och lösenord.

Om du inte vill att sådana SSO-agenter ska kunna logga in på agent.puzzel.com med Puzzels användarnamn och lösenord, vänligen aktivera Reject user to sign in with Puzzel username.

Vi stöder inte enkel inloggning för https://admin.puzzel.com

Published

Last updated

1
-3