För kunder med Puzzel SMS Survey har vi en separat (gammal) admin-sida https://interactive.intele.com) där ”fråga/svar/tack”-meddelandena definieras, neka-listan kan uppdateras och resultaten visas. Samma funktion är tillgänglig i Puzzels administrationsportal på sidan SMS - SMS Survey.

Klicka på en undersökning (det kan finnas flera) för att öppna informationssidan.

På den här sidan kan sms-undersökningar aktiveras/inaktiveras och du kan definiera en karantäntid (minsta antal dagar mellan varje gång vi skickar en sms-undersökning till ett mobilnummer om uppringaren ringer Puzzelkunden flera gånger under en vecka.)

SMS Survey vs SMS Web Survey

  • En vanlig SMS-undersökning skickar ett sms till slutkunden (efter samtalets slut)

    och slutkunden svarar genom att skicka ett sms med en poäng. Ibland skickas en uppföljningsfråga via SMS, och slutkunden kan svara på detta sms (en kommentar).

  • I en SMS-webbundersökning skickar Puzzel ett sms till slutkunden (efter samtalets slut), och detta sms innehåller en länk till en mobil webbsida. Slutkunden klickar på länken för att gå till webbsidan. Här väljer slutkunden en poäng och skriver eventuellt en kommentar. Efter att slutkunden har svarat visas ett nytt meddelande på webbsidan.

Published

Last updated

2
-5