Widget-sidan innehåller en översikt över och konfigurationsalternativ för flikar och widgetar som ska användas i den nya agentapplikationen (https://agent.puzzel.com).

Widgetens API-dokumentation finns här: https://help.puzzel.com/api-documentation/widget-api-lib

På sidan Widgets - Widget configuration ser du widgetarna som används i din Puzzel-lösning, och några av widgetarna har parametrar som kan justeras här.

På sidan Widget - Tab configuration definieras vilka flikar som ska vara tillgängliga i agent.puzzel.com för de olika användargrupperna.

För att göra det enklare att ha en fast layout för agent.puzzel.com kan egenskaperna per flik justeras.

  • Tab is always open:: Funktionsflikar (exempelvis -översikt) kan definieras att de alltid är öppna (agenter kan inte stänga dem). Den här egenskapen är som standard inställd ”OFF”.
  • Default opened in left tab-set:

    Både funktionsflikar och förfrågningsflikar (telefon/chatt/sociala medier/e-post) kan ställas in så att de öppnas i den vänstra flikuppsättningen som standard. Funktionsflikar har den här egenskapen inställd på ”ON” som standard.

Published

Last updated

2
-3