Logga in på Puzzels Administrationsportal här: https://admin.puzzel.com

Administrationsportalen är uppbyggd av flikar där varje flik innehåller undermenyer som ger dig tillgång till olika funktioner. Alla kunder har inte tillgång till alla funktioner. Till exempel ser det ut så här man väljer fliken Users:

Inte alla kunder/användare har tillgång till alla funktioner, vilket betyder att du inte kan se flikar eller undermenyer som är inaktiverade. Om du är intresserad av funktioner som du inte har tillgång till, vänligen kontakta Puzzel support.

Flik Kort beskrivning
Home Page Information som publiceras av Puzzel, trafik hittills i dag och KPI-värden
Real-Time Översikt över realtidsstatus för köer och agenter, Ticker (trafik hittills i dag per kö och agent) och Wallboard
Users Hantera användargrupper och användare, definiera profiler, skapa pausorsaker och kategorier för Enquiry registration, skapa resursfilter och konfigurera produkter
Services Hantera öppettider, ljudfiler, listor, tjänstevariabler, KPI-larm, köparametrar, Diallerkampanjer, samtalsflöden, sociala mediekanaler, chatt och agenthjälp, och gör tyst övervakning.
Statistics Visa standardiserade statistikrapporter, anpassa rapporter, och konfigurera vilka rapporter som ska skickas till vilka mottagare vid vilka tidsintervall
Catalog Visa kataloginnehåll och konfigurera fält, avdelningar och mappningar
Archive Sök på och analysera samtal, inspelningar och chattloggar
Widget För konfigurering av flikar och widgetar i den nya agentapplikationen
SMS För konfigurering av sms-tjänster som Survey

Onlinehjälpen öppnas genom att man klickar på frågetecknet som finns på alla sidor.

Många sidor har ett filterfält längst upp till höger. Om du skriver något i filterfältet visas endast de rader som innehåller den skrivna texten. Om du avmarkerar en kolumn när du filtrerar, visas endast rader med den skrivna texten i kolumner som är markerade.     

Exempel: Visa rader (användare) som innehåller tho i något fält utöver e-postadressen:

Observera att en sökning på exempelvis pa ko visar rader som innehåller pa ELLER ko, medan en sökning på ”pa ko” visar användarrader som innehåller hela strängen inom citattecknen.             

På många sidor kan du sortera innehållet i tabellerna genom att klicka på en kolumnrubrik.

Published

Last updated

2
-3