Under fliken Users hittar du följande undermenyer:

Här hanterar du användarna, användargrupperna och deras profiler och inställningar/åtkomsträttigheter. Varje användare tillhör en användargrupp. Puzzel-användare kan delas in i 4 huvudtyper:

  • Administrationsportalen (och arbetsledare) som använder administrationsportalen
  • Agenter som använder agentapplikationen
  • Wallboard-användare (som endast har åtkomst till Wallboard)
  • Bottar (automatiserade agenter som kör skript)

En typisk Puzzel-kund har en eller några användargrupper för administratörer, flera användargrupper för agenter och en användargrupp för Wallboard (samt en användargrupp för bottar, exempelvis kopplat till en chattbotlösning). 

Användargrupperna ärver Puzzel-kundens inställningar (egenskaper och åtkomsträttigheter), och alla användarna i en användargrupp ärver dessa inställningar från sin användargrupp. Olika användargrupper kan emellertid ges olika inställningar, och du kan konfigurera olika inställningar för olika användare i samma användargrupp.

Det är viktigt att vanliga agenter inte placeras i en användargrupp för administratörer.

Published

Last updated

3
-4