Arkivet har tre sidor:

Sidnamn Beskrivning
Search Detta är det faktiska mediearkivet, där du kan hitta information om enskilda samtal (och inspelningar och eventuellt transkriptioner) chattar (och chattloggar) och e-postmeddelanden (inklusive e-uppgifter och schemalagda uppgifter).
Anonymize Här kan du ange telefonnumret och e-postadressen för en person som kräver att bli bortglömd, om du vill att Puzzel raderar den här personens telefonnummer/e-postadress i samtal/chattar/e-postmeddelanden i arkivet.
Audit log Här kan du hitta en post för varje gång en användare har lyssnat på/hämtat/raderat ett inspelat samtal eller öppnat/hämtat/raderat en chattlogg.

Published

Last updated

2
-4