En användare med tillgång till Puzzels webbtjänster och arkivet kan:

  1. Hämta allmän information om en förfrågning baserat på sessions-ID
  2. Spela upp/strömma en förfrågnings samtalsinspelning
  3. Ladda ned en förfrågnings samtalsinspelning
  4. Ladda ned en förfrågnings chattlogg
  5. Radera samtalsinspelning
  6. Ta bort en chattlogg

Published

Last updated

2
0