Dataskyddsförordningen och Administrationsportalen

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ställer ytterligare krav på företag som samlar in eller lagrar personuppgifter om EU-medborgare. Detta inkluderar naturligtvis Puzzel. Vi förstår hur viktiga dina personuppgifter är och vidtar åtgärder för att säkra och skydda dem när de lagras på vår plattform i enlighet med vårt ISO27001-certifierade informationssäkerhetssystem. För mer allmän information om hur Puzzel följer den allmänna dataskyddsförordningens nya krav hänvisar vi dig till vårt Trust Centre.

Det finns också ett blogginlägg om ämnet här.

I den här artikeln och underartiklarna går vi igenom några praktiska frågor som är relevanta för kontaktcenterledare och handledare när de arbetar med vår administrationsportal.

  • Personuppgifter i Puzzel
  • Arkivet
  • SMS Survey
  • Historisk statistik
  • Information i realtid
  • Inloggning och lösenord
  • Loggar och åtkomstkontroll
  • Information om agenter (användare)
  • Anonymisera en agent?
  • API-arkiv

Published

Last updated

0
-2