Indtast en brugers mobiltelefonnummer, og føj det til afvisningslisten. Brugere på afvisningslisten modtager aldrig en SMS fra denne undersøgelse. Du kan også indtaste en kort kommentar, der beskriver baggrunden for, at brugeren blev føjet til listen.     

Slutkunder, der sender svaret "NOSURVEY" eller "-1", placeres også på afvisningslisten.

 

Published

Last updated

2
0