Arkivet har tre sider:

Sidens navn Beskrivelse
Søg (Search) Dette er det egentlige mediearkiv, hvor du kan finde oplysninger om de enkelte opkald (samt optagelser og muligvis transskriberinger), chatsamtaler (og chatlogfiler) og e-mails (herunder e-opgaver og planlagte opgaver).
Anonymiser (Anonymize) Her kan du indtaste telefonnummer og e-mailadresse på en person, der kræver at blive glemt, hvis du vil have Puzzel til at slette denne persons telefonnummer/e-mailadresse i opkald/chatsamtaler/e-mails i arkivet.
Auditlogfil (Audit log) Her kan du finde én post, for hver gang en bruger lyttede til/downloadede/slettede en opkaldsoptagelse eller åbnede/downloadede/slettede en chatlogfil.

Published

Last updated

2
-4