Frameld SMS(-web)undersøgelse

Både SMS-undersøgelsen og SMS-webundersøgelsen har en funktion, der gør det muligt for slutbrugere at framelde sig undersøgelsen. Slutbrugeren har naturligvis ikke selv tilmeldt sig SMS-undersøgelsen, men det er muligt for slutbrugeren at framelde sig, så vedkommende ikke længere modtager SMS'er fra denne undersøgelse. Hvis en slutbruger framelder sig, placeres vedkommendes mobilnummer på tjenestens eksisterende afvisningsliste.       

Framelding fra SMS-undersøgelsen sker ved hjælp af standard-SMS-nøgleordet "NOSURVEY" og scoren "-1". Hvis du vil informere brugeren om muligheden for at framelde sig SMS-undersøgelser, skal du gøre det i selve SMS-undersøgelsesmeddelelsen, f.eks. "Fortæl os, hvordan du oplevede vores kundeservice, ved hjælp af et tal mellem 1 og 6, hvor 6 er bedst. Hvis du fremover ikke ønsker at modtage en SMS-undersøgelse, efter at du har ringet til os, skal du svare med "NOSURVEY" eller "1".     

Hvis brugeren vælger at framelde sig, modtager vedkommende en SMS med bekræftelse af, at han/hun er frameldt. 

I SMS-webundersøgelsen er der som noget nyt en rød knap, som slutbrugeren kan bruge til at framelde sig. I stedet for at give en score skal slutbrugeren blot klikke på knappen Stop undersøgelse (Stop Survey). Når slutbrugeren klikker på knappen, åbnes en ny side med en bekræftelse af, at vedkommende er frameldt.

Published

Last updated

0
-2