Siden Widget indeholder en oversigt over og konfigurationsindstillinger for faner og
 widgets, der skal bruges i den nye agentapplikation (https://agent.puzzel.com).

Dokumentationen til widget-API'et kan findes her:  https://help.puzzel.com/api-documentation/widget-api-lib                                                                                   
På siden Widget – Widgetkonfiguration (Widget – Widget configuration) kan du se de widgets, der anvendes i din Puzzel-løsning. Nogle af disse widgets har parametre, der kan ændres her.

På siden Widget – Fanekonfiguration (Widget – Tab configuration) er det defineret, hvilke faner der skal være tilgængelige i agent.puzzel.com for de forskellige brugergrupper.

For at gøre det lettere at have et fast layout i agent.puzzel.com, kan egenskaberne ændres for hver fane.

  • Fanen er altid åben (Tab is always open): Funktionsfaner (f.eks. køoversigten) kan defineres, så de altid er åbne (agenterne kan ikke lukke dem). Egenskaben er som standard slået fra.
  • Åbnes som standard i venstre fanesæt (Default opened in left tab-set): Både funktionsfaner og henvendelsesfaner (opkald/chatsamtaler/sociale medier/e-mail) kan indstilles til som standard at åbnes i venstre fanesæt. For funktionsfanerne er denne egenskab som standard slået til.

Published

04/06/2020 - 16:08

Last updated

10/09/2021 - 16:02
2
3